Hier vindt je antwoord op de veel gestelde vragen over btw terug op zonnepanelen.

 • Krijg ik echt de btw terug van de Belastingdienst?
  Ja, als je aan de voorwaarden voldoet kun je echt de btw terugkrijgen van de Belastingdienst.
 • Blijf ik contact houden met de Belastingdienst?
  Nee, nadat de teruggaaf is verleend melden wij je weer af.
 • Moet ik nog iets doen de aankomende jaren?
  De Kleineondernemersregeling (KOR) zorgt ervoor dat je geen btw hoeft te betalen, omdat je als eigenaar van zonnepanelen onder de grens van € 1.883,- blijft. Wij kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen om je te ontheffen van jouw administratieve verplichtingen. Dit betekent dat je niet langer aangifte hoeft te doen. In dat geval heb je geen recht meer op aftrek van btw en mag je ook geen btw in rekening brengen. Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor een eventuele teruggaaf van btw die is verleend over een periode die ligt vóór de ingangsdatum van de ontheffing. In het kort komt het hier op neer, wij verzorgen de teruggaaf en zorgen ervoor dat je daarna geen btw aangiften meer hoeft te doen.
 • Wanneer word ik door de Belastingdienst als btw-ondernemer aangemerkt?
  De Belastingdienst merkt je als btw-ondernemer aan als je voldoet aan de voorwaarden dat je regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan jouw energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (3x80A).
 • Welke algemene voorwaarden hanteren jullie voor deze dienst?
  Voor deze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Finance Plus v.o.f. van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn hier te lezen.
 • Kan ik er ook voor kiezen om geen ondernemer te worden?
  Nee, je moet je aanmelden als ondernemer als je de btw op aanschaf en installatie van zonnepanelen terug wilt vragen bij de Belastingdienst.
 • Ik heb een eenmanszaak. Kan ik ook btw terugvragen op mijn zonnepanelen?
  Ja zeker. Het is echter de vraag of in jouw situatie de kleineondernemingsregeling van toepassing is. Deze wordt namelijk toegepast op het totale bedrag dat je op jaarbasis aan btw verschuldigd bent. Als je naast de zonnepanelen nog een eenmanszaak hebt (je bent al btw-ondernemer), dan moet je hier rekening mee houden. Zet daarom -indien mogelijk en wenselijk- de energienota en de factuur van de zonnepanelen tijdig op naam van jouw partner (als deze geen btw-ondernemer is).
 • Wat is de kleineondernemersregeling (KOR)?
  Voor (particuliere) ondernemers die elk jaar maar een klein bedrag aan btw aan de Belastingdienst moeten betalen, geldt een speciale regeling. Deze regeling staat bekend als de kleineondernemingsregeling. Is het bedrag dat aan btw afgedragen moet worden lager dan € 1.883,-? Dan wordt deze btw door de belastingdienst kwijtgescholden.
 • Kan ik de btw nog terugvragen als ik mijn zonnepanelen voor 20 juni 2013 aangeschaft heb (laten aanbrengen)?
  Volgens het door de 1e en 2e Kamer aangenomen Belastingplan 2019 en een publicatie van de Staatscourant van 31 december 2018 is het terugvragen van de btw op zonnepanelen over 2018 en oudere jaren uiterlijk mogelijk tot 30 juni 2019.
 • Ik heb een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen van de Belastingdienst, wat moet ik hiermee doen?
  Met deze inloggegevens dien je jouw bankrekeningnummer door te geven aan de Belastingdienst. Het doorgeven van jouw bankrekeningnummer gaat als volgt:
  Log in op het beveiligde deel van onze internetsite met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Vul het digitale formulier ‘Wijziging rekeningnummer ondernemers’ in.
  Dit formulier staat onder ‘Overige formulieren’. Je dient een subnummer in te vullen. Het subnummer is 01, tenzij je al ondernemer bent geweest.
 • Hoe kan het dat ik minder btw terug krijg dan wat er op de aanschaf facturen staat?
  Je kunt het hele btw-bedrag dat je in rekening krijgt gebracht in aftrek brengen. Tegenover de aftrek van btw staat echter ook een afdracht van btw. Omdat in de praktijk lastig is vast te stellen hoeveel je levert aan het energiebedrijf, is er voor een forfaitaire methode gekozen.
  Het maakt dus niet uit of je een ‘slimme’ meter of een analoge (= terugdraai) meter bezit. Bovendien hoef je over de subsidie die je ontvangt geen btw af te dragen. Bij berekening van de afdracht wordt van het volgende forfait uitgegaan:    Voorbeeld berekening: Voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen heb je een rekening ontvangen met daarop een btw-bedrag van € 1.200,-. Je kunt het hele btw-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp. De verschuldigde btw is € 60,-, de voorbelasting is € 1.200,-. Het terug te ontvangen bedrag aan btw is € 1.140,-.
 • Ben ik btw verschuldigd over de subsidie die ik heb ontvangen?
  Nee, je bent geen btw verschuldigd over de subsidie die je ontvangt over de aanschaf van zonnepanelen
 • Wanneer kun je de btw over de zonnepanelen terugkrijgen?
  De Staatssecretaris geeft in zijn besluit aan dat je uiterlijk bij de btw-aangifte over het tijdvak waarin de omzetbelasting aan jou in rekening is gebracht – dus wanneer je de factuur hebt ontvangen voor de zonnepanelen en de montage daarvan – duidelijk moet maken dat je de zonnepanelen tot jouw btw-ondernemingsvermogen wilt rekenen. Indien je je niet op tijd bij de Belastingdienst aanmeldt, dan kan de Belastingdienst het standpunt innemen dat je de btw niet terug kunt vragen.
 • Moet ik ook btw over teruggeleverde stroom afdragen?
  Je moet in principe ook btw afdragen over de opbrengst van de geleverde elektriciteit. (In het jaar van aanschaf dient dat sowieso te gebeuren.) In het volgende jaar kun je echter gebruik maken van de kleineondernemersregeling (KOR). Volgens deze regeling hoef je geen btw te betalen indien de te betalen btw op jaarbasis minder is dan € 1.883,-.
 • Kan ik de btw terug vragen wanneer ik de zonnepanelen huur?
  Nee, je kunt de btw op zonnepanelen niet terugvragen.
 • Ik heb een huurwoning en betaal servicekosten aan de verhuurder voor het gebruik van zonnepanelen. Ik lever dus als huurder energie. Kan ik dan ook btw terugvragen?
  Nee, als je geen eigenaar bent van de zonnepanelen kun je geen btw terugvragen voor de zonnepanelen.
 • Moet er iets in mijn aangifte inkomstenbelasting worden vermeld?
  Nee, dat hoeft niet. Btw staat los van inkomstenbelasting.
 • Kan een stichting ook de btw op zonnepanelen terug vragen?
  Je kunt de btw terugvragen, alleen raden wij het niet aan. Het is namelijk zo, dat je geen recht hebt op de kleineondernemersregeling, omdat deze regeling niet is bedoeld voor rechtspersonen zoals een bv, stichting of vereniging.
  Op het moment dat je de btw op de zonnepanelen terugvraagt, dan dien je over het vermogen van de panelen een forfaitair bedrag per jaar te betalen.(zie tabel) Aangezien rechtspersonen geen beroep kunnen doen op de kleineondernemersregeling blijf je ieder jaar een bedrag aan btw betalen. Voorbeeld: Stel dat de btw op de zonnepanelen € 800,- betreft en het vermogen van de panelen ligt tussen de 3001 en 4000 Wattpiek per jaar. Over het vermogen dien je ieder jaar € 80,- te betalen. Dit zal betekenen dat er na 10 jaar geen voordeel meer is aan het terugvragen van de btw.
 • Hoe zit het met de btw wanneer we als vve zonnepanelen aanschaffen?
  Het terugvragen van btw op zonnepanelen voor een vve kan op 2 manieren. Manier 1: Wanneer de zonnepanelen op de collectieve voorzieningen worden aangeschaft, wordt de vve bij de Belastingdienst aangemerkt als ‘ondernemer’. De btw over de investering mag worden teruggevraagd, echter betekent dit dat over de energie die wordt teruggeleverd aan het net ook btw betaald dient te worden. De vve kan geen beroep doen op de kleineondernemersregeling, deze regeling geldt namelijk alleen voor natuurlijke personen en de vve is een rechtspersoon. Manier 2: De zonnepanelen op het dak worden zoals gebruikelijk aangesloten op een omvormer. Vervolgens dient de stroom op de elektriciteitsmeters geleverd te worden van de aangesloten woningen.
  De aangesloten woningen dienen een factuur van de zonnepanelen-leverancier te ontvangen met daarop het deel wat zij verschuldigd zijn voor de aanschaf van de zonnepanelen. Vervolgens vragen wij voor de aangesloten woningen de btw terug bij de Belastingdienst. De aangesloten woningen kunnen in dit geval wel beroep doen op de kleine ondernemersregeling, omdat zij natuurlijke personen zijn.

Staat jouw vraag er niet tussen? Stel hier jouw vraag