Heb jij een vraag over het terugvragen van de btw op zonnepanelen? Hier vind je antwoord op veelgestelde vragen van onze klanten. Kijk snel of jouw vraag hier tussen staat. Staat jouw vraag er niet tussen? Stel hier jouw vraag.

Krijg ik echt de btw terug van de Belastingdienst?

Ja, als je aan de voorwaarden voldoet kun je echt de btw terugkrijgen van de Belastingdienst.

Wanneer word ik door de Belastingdienst als btw-ondernemer aangemerkt?

De Belastingdienst merkt je als btw-ondernemer aan als je voldoet aan de voorwaarden dat je regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan jouw energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruik aansluitingen (3x80A).

Kan ik er ook voor kiezen om geen ondernemer te worden?

Nee, je moet je aanmelden als ondernemer als je de btw op aanschaf en installatie van zonnepanelen terug wilt vragen bij de Belastingdienst.

Ik heb een eenmanszaak. Kan ik ook btw terugvragen op mijn zonnepanelen?

Jazeker. Het is echter de vraag of in jouw situatie de kleineondernemingsregeling (KOR) van toepassing is. Deze wordt namelijk toegepast op het totale bedrag dat je op jaarbasis aan btw verschuldigd bent. Als je naast de zonnepanelen nog een eenmanszaak hebt (je bent al btw-ondernemer), dan moet je hier rekening mee houden in de aangifte van je eenmanszaak.

Wellicht zijn er mogelijkheden om de btw op naam van jouw partner (medebewoner) terug te vragen indien hij/zij geen ondernemer is. De factuur van de aanschaf van de zonnepanelen en de energienota dienen dan wel op naam van je partner te staan.

Wat is de kleineondernemersregeling (KOR)?

De kleineondernemersregeling (KOR) is een btw-vrijstelling. Als zonnepaneelhouder ben je ondernemer voor de btw. Jouw zonnepanelen leveren namelijk stroom voor je op. Maar een deel van die stroom gebruik je niet. Deze stroom lever je terug aan de energiemaatschappij en hiervoor krijg je een vergoeding. Daarom ben je ondernemer voor de btw en kun je er, als kleine ondernemer, voor kiezen om mee te doen met de kleineondernemersregeling (KOR).

Let op! Je kunt alleen meedoen als jouw omzet niet hoger is dan € 20.000. Wij kiezen er, indien mogelijk, standaard voor om je aan te melden voor de KOR. Mocht je dit niet willen vragen wij je contact met ons op te nemen.

Wat zijn de gevolgen van meedoen met de KOR?

– Er dient 1 keer btw-aangifte gedaan te worden. In deze aangifte wordt de btw over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terug gevraagd en wordt de btw afgedragen wat er betaald dient te worden. Daarna hoeft er geen aangifte meer gedaan te worden en ben je ook geen btw meer verschuldigd.

– De deelname start het jaar na aankoop van de zonnepanelen. Als je in 2020 zonnepanelen aanschaft en de btw terug vraagt start je deelname aan de KOR op 1 januari 2021. Vanaf dat moment kan er geen btw meer teruggevraagd worden. In 2020 kan dat nog wel.

– Je doet minimaal 3 jaar mee met de KOR. Als je aangemeld bent voor de KOR is dit voor ten minste 3 jaar. Tussentijds kan je deze aanmelding niet beëindigen, ook niet als je nieuwe zonnepanelen aanschaft of een eenmanszaak wil starten. De deelname stopt alleen als de periode van 3 jaar voorbij is of als je omzet boven de € 20.000,- komt. In dat geval dien je afgemeld te worden.

Wat zijn de gevolgen van NIET meedoen met de KOR?

Als je niet mee doet met de KOR moet je ieder kwartaal, of jaarlijks na schriftelijk verzoek, btw-aangifte doen. Zo kun je btw over eventuele onderhoudskosten of de kosten van een nieuwe omvormer terugvragen. Daarentegen dien je ook jaarlijks btw af te dragen aan de hand van je opwekvermogen (zie onderstaande vraag “Hoe kan het dat ik minder btw terug krijg dan wat er op de aanschaf factuur staat”). Wij melden je standaard aan voor de KOR omdat dit altijd voordeliger is voor je. Indien je dit niet wilt vragen wij je contact met ons op te nemen.

Hoe kan het dat ik minder btw terug krijg dan wat er op de aanschaf factuur staat?

Dit hangt ervan af of u geïntegreerde of niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft.Bij niet-geïntegreerde zonnepanelen (zonnepanelen die niet tegelijkertijd als dakbedekking dienen) kun je het hele btw-bedrag dat je in rekening krijgt gebracht in aftrek brengen. Tegenover de aftrek van btw staat echter ook een afdracht van btw. Omdat in de praktijk lastig is vast te stellen hoeveel je levert aan het energiebedrijf, is er voor een forfaitaire methode gekozen. Het maakt dus niet uit of je een ‘slimme’ meter of een analoge (= terugdraai) meter bezit. Bovendien hoef je over de subsidie die je ontvangt geen btw af te dragen.

Voorbeeld berekening: Voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen heb je een rekening ontvangen met daarop een btw-bedrag van € 1.200,-. Je kunt het hele btw-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp. De verschuldigde btw is € 60,-, de voorbelasting is € 1.200,-. Het terug te ontvangen bedrag aan btw is € 1.140,-.

Bij geïntegreerde zonnepanelen (zonnepanelen die tegelijkertijd als dakbedekking dienen) kun je 1/3 van het btw-bedrag dat je in rekening krijgt gebracht in aftrek brengen. In de wet is namelijk een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik voor uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, in dit geval uw woning waartoe de dakbedekking behoort. Tegenover de aftrek van btw staat echter ook een afdracht van btw. Omdat in de praktijk lastig is vast te stellen hoeveel je levert aan het energiebedrijf, is er voor een forfaitaire methode gekozen. Het maakt dus niet uit of je een ‘slimme’ meter of een analoge (= terugdraai) meter bezit. Bovendien hoef je over de subsidie die je ontvangt geen btw af te dragen.

Voorbeeld berekening: Voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen heb je een rekening ontvangen met daarop een btw-bedrag van € 1.200,-. Hiervan kun je 1/3 als voorbelasting in aftrek brengen, zijnde € 300,-. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp. De verschuldigde btw is € 20,-, de voorbelasting is € 300,-. Het terug te ontvangen bedrag aan btw is € 240,-.

Mijn wattpiekvermogen is hoger dan 10.000, wat heeft dit voor gevolgen?

Indien het maximale wattpiekvermogen van jouw zonnepanelen hoger is dan 10.000 mag er geen gebruik worden gemaakt van het forfait. Voor het invullen van de aangifte moeten de volgende gegevens opgevraagd worden bij de energiemaatschappij:

– hoeveel kilowattuur (kWh) je terug levert aan de energiemaatschappij en wat voor vergoeding je hiervoor ontvangt. Over deze vergoeding moet je btw betalen.

– Hoeveel stroom je privé verbruikt. Ook hierover moet je btw betalen. Deze btw bedragen worden vervolgens afgetrokken van het btw bedrag wat terug te vorderen is.

Binnen welke termijn moet ik btw terugvragen?

De termijn waarbinnen particulieren de btw terug kunnen vragen is tot 6 maanden na afloop van het kalenderjaar. Heb je in 2020 zonnepanelen aangeschaft? Dan kunnen wij tot 30 juni 2021 de btw voor je terug vragen. Indien bovenstaande termijn is verstreken kan er verzocht worden om een ambtshalve teruggaaf. Ambtshalve teruggaaf is mogelijk tot 5 jaar na afloop van het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Tegen de beslissing van de inspecteur op een verzoek van ambtshalve teruggaaf kan geen bezwaar worden gemaakt, dus er is geen garantie dat je de btw alsnog terug zult krijgen.

Kan ik voor een 2e keer btw op de aanschaf van zonnepanelen terugkrijgen?

Dit is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk:

– Worden de panelen geplaatst op een ander adres?
– Wanneer heb je de eerste set aangeschaft?
– Wanneer ga je de 2e set aanschaffen of heb je deze aangeschaft?

Wij adviseren om per e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen zodat wij kunnen kijken wat de opties zijn voor jou.

Krijg ik de btw die ik betaal over jullie factuur ook terug?

Dit is afhankelijk van de datum van de factuur van de aanschaf van je zonnepanelen. Indien dezen factuur in hetzelfde kwartaal valt als de factuur welke wij sturen vragen wij de btw van onze factuur voor je terug.

Bijvoorbeeld: De factuur van de zonnepanelen dateert van 1 januari 2020. Wij sturen een factuur voor onze werkzaamheden op 31 maart 2020. Dan kunnen wij zowel de btw van de factuur van de zonnepanelen als de btw van onze factuur aangeven op de aangifte over het 1e kwartaal 2020.

Moet ik btw over terug geleverde stroom afdragen?

Ja, je moet btw afdragen over de opbrengst van de geleverde elektriciteit. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het opwekvermogen van je zonnepanelen. Hierover lees je meer bij de vorige vraag “Hoe kan het dat ik minder btw terug krijg dan wat er op de aanschaf factuur staat”. De af te dragen btw wordt, samen met de betaalde btw, aangegeven op de aangifte en met elkaar verrekend. Omdat wij je aanmelden voor de KOR hoef je daarna geen btw meer af te dragen.

Ben ik btw verschuldigd over de subsidie die ik heb ontvangen?

Nee, je bent geen btw verschuldigd over de subsidie die je ontvangt over de aanschaf van zonnepanelen.

Moet er iets in mijn aangifte inkomstenbelasting worden vermeld?

Nee, dat hoeft niet. Btw staat los van inkomstenbelasting.

Kan ik de btw terug vragen wanneer ik de zonnepanelen huur?

Nee, dit kan alleen als je de zonnepanelen zelf gekocht hebt.

Ik heb een huurwoning en betaal servicekosten aan de verhuurder voor het gebruik van zonnepanelen. Ik lever dus als huurder energie. Kan ik dan ook btw terugvragen?

Nee, als je geen eigenaar bent van de zonnepanelen kun je geen btw terugvragen voor de zonnepanelen.

Kan een VvE, stichting of vereniging ook btw op zonnepanelen terug vragen?

Ja, ook voor een VVE, stichting of vereniging kan btw op zonnepanelen terug gevraagd worden. Dit is echter nog wel wat ingewikkelder dan voor particulieren. Het verschil is dat een particulier een natuurlijk persoon is en een VvE, stichting of vereniging zijn rechtspersonen. Een natuurlijk persoon kan het gehele btw bedrag, minus het forfait, terug vragen.

Voor rechtspersonen geldt dat zij alleen het btw bedrag terug mogen vragen over het gedeelte van de opgewekte stroom welke terug geleverd wordt aan het net. Over dit gedeelte dient ook btw afgedragen te worden en niet, zoals bij natuurlijke personen, over het gehele opwekvermogen van de installatie. Hoeveel zonnestroom er is opgewekt en teruggeleverd kan aan het einde van een kalenderjaar afgelezen worden van de omvormer en slimme meter. Vanwege het meerwerk bij een btw teruggave op zonnepanelen voor een VvE, stichting of vereniging hanteren wij hiervoor een aangepast tarief ad € 149,- exclusief btw.

Let op! Als de VvE zonnepanelen op de woningen van individuele eigenaren legt is het ook een optie om op naam van deze eigenaren btw terug te vragen. Dit kan op de “gewone” manier voor particulieren en hiervoor hanteren wij het vaste tarief ad € 99,- exclusief btw.

Geldt de kleineondernemersregeling (KOR) ook voor rechtspersonen zoals een VvE, stichting of vereniging?

Vanaf 1 januari 2020 is het ook voor rechtspersonen mogelijk om gebruik te maken van de kleineondernemersregeling (KOR), mits de omzet onder de € 20.000,- blijft. Als de omzet hoger is dan € 20.000,- dient er in de 4 jaar na het jaar van de aanschaf btw afgedragen worden aan de hand van de terug geleverde energie aan het net.

Welke algemene voorwaarden hanteren jullie voor deze dienst?

Voor deze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Finance Plus B.V. van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn hier te lezen.